تبلیغات
كارشناسی تكنولوژی وگروههای آموزشی شهرستان سراوان - بررسی شیوه های گسترش نواندیشی و نوجویی در روشهای تدریس علوم تجربی از دیدگاه معلم

بررسی شیوه های گسترش نواندیشی و نوجویی در روشهای تدریس علوم تجربی از دیدگاه معلم

تاریخ:یکشنبه 13 آذر 1390-10:44 ق.ظ

بیان مساله  :

طراحان برنامه های آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون حاصل از گسترش مداوم دانش بشری ، مرتباً بر حجم برنامه ی درسی می افزایند که این شیوه طراحی برنامه درسی فراگیران را به صورت افرادی منفصل ، مصرف کننده و تحویل گیرنده انبوه اطلاعات روزافزون و اغلب فراموش شدنی در می آورد ، در این بین روش تدریس معلم محوری نیز که اغلب در مدارس ما به کار برده میشود براین مشکل می افزاید چرا که در این روش تدریس تقریباً محتوای تمام دروس از طریق معلم به دانش آموزان انتقال می یابد و شیوه هایی نظیر درگیر کردن دانش آموز با مسائل مورد تدریس که لازمه رشد مهارتهای ذهنی در آنها میباشد مورد بی مهری قرار گرفته است.

ارائه دانش نیز به عنوان یک فراورده نمی تواند نیازهای یادگیری دانش آموزان را در آینده فراهم آورد چراکه دانش باید به عنوان یک فرآیند در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا بتوانند در فعل وانفعالات یادگیری شرکت کنند و در ساختن مفاهیم و ایجاد خلاقیت نقش داشته باشند ، برای نیل به این هدف باید روشهای تدریس را به گونه ای تغییر داد که علاوه بر مفاهیم پایه راهی را به دانش آموزان نشان دهد که بتواند به دنبال واقعیتها و دانشهای موردنیاز خود برود تا آنچه را که می آموزد پایدار و عمیق باشد.

توجه به الگوی تدریس نقش سازنده ا ی در ایجاد فرصت برای تعمیق یادگیری دانش آموزان دارد . از انجایی که روش تدریس غالب همانطور که گفته شد روش تدریس مستقیم می باشد باید گامی موثر برای تغییر این روش به سمت شیوه های فعال یاددهی و یادگیری برداشت تجربیات کشورهایی که در این قدمهایی برداشته اند نشان می دهد که بهترین نقطه ی آغاز برای ایجاد تحول در کیفیت آموزش عمومی کشور ، متحول کردن درس علوم تجربی و روش تدریس آن است .

از آنجایی که عوامل موثر و زمینه ساز اشاعه روشهای نوین درسی و خلاقیت در این زمینه چندان مشخص نمیباشد ، لذا در این تحقیق مساله اصلی زمینه یابی به منظور اشاعه نواندیشی و خلاقیت در روشهای تدریس علوم تجربی در دوره ی راهنمایی است که این مساله با اجرای طرح شیوه های نواندیشی ونوجویی بررسی میشود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

برای آموزش علوم به دانش آموزان مواردی وجود دارد که باید توجه خاصی به آنها شود ، که می توان به تجربه و نقش آن که در حوزه بسیار اساسی و ضروری است اشاره کرد . هدف از آموزش علوم تبدیل دانش آموزان به یادگیرندگان مادام  العمر است نه انتقال مجموعه ای از اطلاعات پراکنده و صرف علمی ، از عواملی که در این بین نقش اساسی دارد روش تدریس این درس توسط معلمان مربوطه می باشد ، هر چند که معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری قادر به کنترل و تغییر بسیاری از عوامل نیست ، اما تا حدی می تواند با تعیین هدفهای صریح اجرایی و اتخاذ روشهای مناسب تدریس و تهیه ی و بکارگیری تجهیزات لازم کیفیت تدریس خود را دستخوش تحول نماید.

به همین خاطر تجزیه و تحلیل الگوها و روشهای تدریس حاکم بر مدارس وعملکرد آنها میتواند راهگشای مناسبی برای معلم در امر تدریس باشد. از این رو انجام تحقیق در این زمینه ضروری بوده ونتایج آن از آن جهت حائز اهمیت است که معلمان را برای انتخاب یک الگوی مناسب تدریس یاری میدهد.          

اهداف تحقیق :

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی شیوه های گسترش نواندیشی و نوجویی در روشهای تدریس علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ی راهنمایی تحصیلی ، می باشد.

سوالهای تحقیق  :

1 - آیا طراحی کتابهای درسی بر پایه ی روشهای نوین می تواند شرایط پدیدآئی تغییر در روشهای تدریسی سنتی را فراهم کند؟

2 - آیا برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در زمینه روشهای نوین تدریس برای آموزش معلمان ، آگاهی مدیران واولیاء زمینه ساز دست یابی به روشهای نوین تدریس است ؟

3 - آیاایجاد موقعیت برای فعالیتهای علمی درمدارس به استفاده از روشهای نوین تدریس کمک میکند؟

4 - آیا تغییر در روشهای سنجش واندازه گیری به گسترش روشهای نوین تدریس می انجامد ؟

5 - آیا فعال شدن دانش آموزان در فرآیند تدریس از طریق آموزشهای مهارت تفکر اقتصادی ، خلاقیت و کاوشگری به ایجاد تغییر در روشهای تدریس سنتی کمک میکند؟

روش تحقیق  :

برای انجام این تحقیق از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است .

ابزار جمع آوری دادهها :

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخت براساس مقیاس لیکرت استفاده شده است .

جامعه ی آماری :

جامعه ی آماری این تحقیق  شامل کلیه معلمان علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی شاغل به تدریس در آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 80-79 میباشد.

نمونه ی آماری و روش نمونه گیری :

در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای استفاده شده است که در نهایت از میان مناطق نوزده گانه ، پنج منطقه و از هر منطقه سه مدرسه راهنمایی دخترانه و سه مدرسه راهنمایی پسرانه و از هر مدرسه 2 الی 4 معلم علوم تجربی انتخاب گردیدند.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها :

برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده در این تحقیق از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است .

یافته های تحقیق :

1 - تدوین کتابهای درسی علوم تجربی بر پایه روشهای نوین (روشهای فعالی ) سبب ایجاد تغییر در روشهای تدریس موجود ( سنتی ) میشود.

2 - برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی در زمینه روشهای نوین تدریس برای آموزش معلمان ، آگاهی مدیران و اولیاء زمینه ساز دستیابی به روشهای نوین تدریس است .

3 - ایجاد موقعیت برای فعالیتهای علمی در مدارس و تجهیز و فعال کردن آزمایشگاهها به استفاده از روشهای نوین تدریس کمک می کند.

4 - تغییر در روشهای سنجش واندازه گیری و ایجاد تغییر در دستورالعملهای ابلاغی به مدارس به گسترش روشهای نوین تدریس می انجامد.

5 - فعال شدن دانش آموزان در فرآیند تدریس از طریق آموزش مهارتهای تفکر انتقادی ، خلاقیت و کاوشگری به ایجاد تغییر در روشهای تدریس سنتی کمک میکند.

پیشنهادات  :

1 - انجام بررسی های دقیق در زمینه چگونگی برگزاری دوره ها و کارگاههای ضمن خدمت

2 - بررسی دقیق در زمینه نمونه گزینش دانشجوی تربیت معلم و برنامه های درسی مراکز تربیت معلم

3 - بررسی دقیق در خصوص تغییر نظام ارزشیابی

4 - برگزاری کارگاههای یک روزه برای مدیران و والدین جهت آگاهی از شیوه های نوین تدریس

5 - تهیه ی کتاب روش تدریس اختصاصی برای هر کتاب درسی که در آن از روشهای نوین تدریس برای هر درس استفاده شده باشد.

6 - کاهش محتوای کتابهای درسی به منظور مطابقت میزان محتوا با ساعات اختصاصی

7 - بررسی روشهای تغییر نگرش معلمان دروه ی راهنمایی از روشهای سنتی به روشهای فعال

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viabiovit.com/viagra-und-bluthochdruck.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:53 ق.ظ

Superb posts, Kudos.
price for viagra viagra price uk cheap online pharmacy no prescription buy generic viagra australia buy brand viagra online how to buy viagra online without viagra cheap price how to buy generic viagra how to purchase viagra buy viagra professional
babecolate.com/buy-cialis-online-in-spain.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:31 ب.ظ

Lovely write ups, Thanks a lot!
enter site natural cialis cialis online prescription doctor cialis link for you cialis price cialis generico postepay how to purchase cialis on line preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills cialis 5 effetti collaterali cialis super acti
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:20 ب.ظ

You definitely made your point!
venta cialis en espaa cialis 20mg preis cf cialis 5 mg buy cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet generic cialis look here cialis order on line cialis pas cher paris cialis prezzo al pubblico buy cialis online
Viagra 20 mg best price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:22 ق.ظ

Excellent postings. With thanks.
sildenafil generic uk buy viagra cheapest price buy viagra soft tabs uk pharmacy online viagra buy viagra india cheapest viagra pills online get online prescription for viagra online viagra pharmacy where can i buy sildenafil online buy viagra online germany
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 07:22 ب.ظ

You actually revealed that adequately.
where cheapest cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg para diabeticos cialis kaufen wo cialis for sale in europa cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 effetti collaterali cialis sans ordonnance acquisto online cialis generic cialis with dapoxetine
Cialis prices
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:57 ب.ظ

You actually suggested it superbly.
cialis prezzo di mercato tadalafil cialis usa cost click here to buy cialis cialis 5mg prix callus import cialis cialis 5 mg buy the best choice cialis woman tarif cialis france
Epifania
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:31 ب.ظ
Hello There. I found your weblog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post.
I will certainly comeback.
http://eloisehotovec.weebly.com/
دوشنبه 9 مرداد 1396 03:00 ق.ظ
Hello all, here every one is sharing these kinds
of know-how, so it's pleasant to read this weblog, and I
used to pay a quick visit this web site every day.
How long does it take to recover from Achilles injury?
جمعه 6 مرداد 1396 08:46 ب.ظ
Thanks for finally talking about >كارشناسی تكنولوژی وگروههای آموزشی شهرستان سراوان
- بررسی شیوه های گسترش نواندیشی و نوجویی در روشهای تدریس
علوم تجربی از دیدگاه معلم <Loved it!
ameblo.jp
شنبه 31 تیر 1396 11:25 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It in reality was once a leisure account it.

Look advanced to more delivered agreeable from you! However,
how could we communicate?
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:03 ق.ظ
What's up, after reading this remarkable article i am as well glad to share my familiarity
here with mates.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:36 ق.ظ
Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Terrific blog and excellent design and style.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر